Neprehliadnite:

Projekt podporujú:

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) prostredníctvom fondu sociálneho rozvoja (FSR) ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ.

Opiná

Opiná     Leží v Košickej kotline v doline Olšavy. Povrch chotára na pohorkatine a masívnej hornatine Slanských vrchov tvoria mladotreťohorné usadeniny a sopečné horniny. Je čiastočne zalesnený nesúvislým lesom (dub, buk, breza). Má hnedozemné ilimerizované a hnedé lesné pôdy. Prvý raz sa spomína v roku 1229. V 14. storočí patrila panstvu Lipovec, okolo roku 1427 už Dobyovcom a mala 16 port, od 16. storočia Kecerovcom. V roku 1567 mala 1 a pol porty so 4 želiarmi. V roku 1578 mala 5 sedliakov a 6 želiarov, v roku 1598 11 domov, v roku 1715 13 poddaných, v roku 1787 30 domov a 301 obyvateľov a v roku 1828 56 domov a 443 obyvateľov. Pracovali ako roľníci, chovatelia dobytka, lesní robotníci. Filiálka rímskokatolíckeho farského úradu v Kecerovciach.

Miera spoluúčasti: zriadené pracovisko komunitného sociálneho pracovníka.

Informácie o samospráve:

Starosta: Imrich Taiš
Telefónny kontakt: 0907 277 084
Adresa obecného úradu: Obecný úrad Opiná
Opiná 54
044 47 Kecerovce
Telefónny kontakt: 055/699 02 46
Internetová stránka:  

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00          
Utorok: 08:00 - 12:00          
Streda: 08:00 - 12:00          
Štvrtok: 08:00 - 12:00          
Piatok: 07:30 - 12:00          

 

Najvýznamnejšie pamiatky:

  • kostol rímskokatolícky gotický zo začiatku 16. storočia upravovaný v 18. a 19. storočí;
  • kaštieľ renesančný z roku 1689, upravený do klasickej podoby v roku 1840;
  • kostol evanjelický z roku 1926 postavený s použitím zvyškov zo staršieho z roku 1792.